תקנון אתר hiking.CO.IL

כללי

 1. אתר HIKING בכתובת www.hiking.co.il   (להלן " hiking") מופעל ומנוהל ע"י חברת צבריס בע"מ, משרדי החברה ממוקדמים ברח' הגפן 69 צלפון.
 2. מטרת האתר לספק מידע למשתמשים על ציוד קמפינג וטיולים המשווקים ע"י החברה, מידע כללי על ציוד קמפינג וציוד טיולים, מידע מקצועי על הציוד, המלצות שימוש, דרכי התקשרות וכדומה.
  המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר באופן מקוון (מכר מרחוק) וכן בהזמנה ישירה טלפונית, כל זאת בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.
 3. אתר hiking אינו מחויב למכור ו/או לספק מוצר שאינו קיים במלאי והמשתמש באתר מוותר על כל תביעה ותלונה בכל הקשור, הכרוך והנובע מכך.
  כמו כן, קיימים מוצרים נוספים הניתנים לרכישה אך אינם מופיעים באתר, משתמש האתר מוותר על כל תלונה ותביעה לגבי כל הכרוך ונובע מכך.
 4. אתר hiking עושה ככל שביכולתו לוודא כי המידע באתר, לרבות נתונים, כמויות ומחירים, יהיה מדויק ועדכני, אולם יתכנו מקרים חריגים בהם נפלה טעות או טעויות ביחס למידע על המוצרים, הנתונים הטכניים, דרכי השימוש, הכמויות, מחיר המוצר וכדומה.
  טעויות אלו הינן בתום לב והן עלולות לנבוע מטעות אנוש ו/או טעות הקלדה חריגות או בולטות וכן במידע מוטעה שנתקבל באתר hiking  ישירות מהיבואן, משווק או ספק המוצרים והשירותים.
  במקרים חריגים אלו המשתמש לא יוכל ליהנות מהטעות ולאחר תיקונה יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחירו הנכון והעדכני.
 5. מחיר המוצר המופיע באתר הנו המחיר הסופי לרכישה, במקרה בו ניתן לבצע רכישה בחלוקה לתשלומים יפורסם המחיר הכולל, פירוט התשלומים וחיוב הריביות שצורפו למחיר המוצר אם יהיו כאלה.
  אתר hiking אינו אחראי לתשלומי ריבית נוספים אם ישנם הנגבים ע"י ספק כרטיסי האשראי ו/או אמצעי התשלום של הלקוח.
 6. השימוש באתר hiking ורכישת המוצרים הינם בכפוף לתנאי השימוש ולתקנון האתר.
 7. כל לקוח ו/או גולש ו/או מבצע פעולת רכישה ו/או הזמנה באתר hiking מצהיר בעצם השימוש ו/או ההזמנה ו/או הרכישה באתר כי הוא מודע לתקנון האתר, לתנאי השימוש ולכללים החלים על הרכישה באתר וכמו כן מצהיר כי הוא מכיר כללים אלו, מסכים עם הכללים ומסכים לתחולתם בנוגע לפעולות השימוש והרכישה וכן מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אתר hiking ו/או כנגד מפעילי האתר ו/או כנגד ספקי ומשווקי המוצרים ו/או מי מטעמם, כל זאת מבלי לפגוע בחוקים ובתקנות הקבועים בחוק ומלבד מקרים הקשורים בהפרת אתר hiking את התנאים והתקנות המופיעים בתקנון זה.
 8. חשוב להבהיר כי בכל מקום בו קיימת פנייה באתר זה בלשון זכר הכוונה היא גם לנקבה במשמע.
  אתר hiking דואג לשוויון מגדרי, הכתיבה בלשון זכר נעשתה מתנאי נוחות בלבד.

מבצעים ומכירות מיוחדות

 1. אתר hiking ואתר החברה מציעים מפעם לפעם מוצרים ו/או שירותים במבצעים, במחירים מיוחדים ו/או במתן הטבה ו/או מתנה עם הרכישה באופן ייחודי ו/או חד פעמי.
  מבצעים אלו מיוחדים לרכישה דרך האתר בלבד ומותנים בתנאי המבצע המיוחדים המפורסמים בצמוד לפרטי המבצע.
 2. אתר hiking רשאי להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל ו/או לבטל את המבצעים, ההטבות והמחירים המיוחדים בכל עת וללא הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אלא אם צוין אחרת בפרטי המבצע.
 4. אתר hiking אינו מתחייב כי כל מבצע ו/או הנחה ו/או הטבה שיערוך יחולו על כלל לקוחותיה.
  הטבות ו/או הנחות מסוימות יכולות להיות בכפוף לרכישת מוצר ו/או שירות.

אתר hiking רשאי להפסיק כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה שהוא עורך בכל עת וכן להחליף את המבצע ו/או ההטבה – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי הקבוע בתנאי ובתקנון אותו מבצע.

ביצוע הזמנה ורכישה

 1. לקוח המשתמש באתר hiking ו/או מי מטעמו החפצים ברכישת מוצר/ים ו/או שירותים בחברה ו/או מהאתר – בעת ההזמנה וביצוע הרכישה על הלקוח למלא ולעדכן את כל פרטיו ופרטי ההתקשרות הנדרשים לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת הלקוח, כתובת אספקת המוצרים והמשלוח (אם הכתובת שונה) וכל פרט אחר העשוי לסייע לאתר hiking ולחברות השילוח וההובלה השונות לאתר את הלקוח ולספק את המוצרים שנרכשו במועד ובמקום.
 2. על מנת לבצע הזמנה ו/או רכישה יש לבחור את המוצר ו/או השירות בהם מעוניין ללקוח ולהוסיף אותם לעגלת הקניות כחלק מתהליך הרכישה.
 3. כל המוצרים והשירותים המוצגים באתר ניתנים לרכישה ולאספקה עד בית הלקוח או לכתובת נבחרת ע"י הלקוח בלבד.
  לא ניתן לבצע איסוף עצמי למוצר במרבית המקרים, על מנת לבצע איסוף עצמי והובלה עצמית יש ליצור קשר עם מנהלי האתר.
 4. הבחירה במוביל ו/או בדרך ההובלה יבוצעו ע"י אתר hiking ומנהליו, הבחירה בסוג הובלה או בנותן שירותי ההובלה נעשית בהתאם לסוג המוצג, לכמות המוצרים שנרכשו, למועד ויעד האספקה ולמגבלות והגבלות נוספים (כגון דרכי גישה, מקומות המוגבלים לתנועה) וזאת עפ"י שיקולם הבלעדי של מפעילי האתר.
  אתר hiking עושה ככל יכולתו ע"מ לספק את המוצר ללקוח בדרך המהירה, המתאימה והמשתלמת ביותר עבורו.
 5. על הרוכש באתר מוצר ו/או שירותים חלה החובה לעדכן במעוד מועד על כל פרט העשוי או עלול להשפיע על האספקה כגון הגבלה פיזית בתנועת רכב, גישה לאתר, חסימות קבועות וזמניות בגישה (כגול מחסומים ושערים לרבות שערי כניסה לישובים), הגבלות הנובעות משעות פעילות וחוקי עזר עירוניים וכדומה וכן לספק מידע עדכני אודות איש או אנשי קשר הקשורים לאספקת המוצר.
  מידע שלא יינתן ויוביל בהפרעה, במניעה או בהגבלת האספקה ויגרום לכך שלא נוכל לספק ו/או לפרוק את המוצר ובכך יוביל לעלויות נוספות כגון הובלה חוזרת – כל אלו יהיו באחריות הלקוח וההוצאות יחולו עליו.
 6. בשלב סיום הרכישה (ב"קופה") הלקוח נדרש לרשום את פרטי אמצעי התשלום, פירוט התשלומים ופרטי בעל אמצעי התשלום וכן לאשר את ביצוע העסקה.
  במקרים מיוחדים וברכישות מיוחדות ו/או מעל לסכום מסוים יתבקש הלקוח ו/או מבצע פעולת הרכישה למסור לאתר hiking פרטי הזדהות נוספים כגון צילום תעודת זהות ופרטים נוספים, כל זאת על מנת להבטיח את בטיחות הרכישה ועל מנת להגן על לקוחות החברה ולקוחות האשראי, זאת לאור הוראות בטיחות מיוחדות של חברות הסליקה.
 7. מיד עם סיום ביצוע הפעולה יבצע אתר hiking אימות ובדיקה של פרטי כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שניתן ואושר וכן בדיקה בפועל של המצאות הפריט במלאי והאפשרות לספקו במועד הנדרש.
  אם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן על כך הודעה במסך ההזמנות והתשלום באתר.
  אישור זה מהווה אישור זמני ולא סופי בלבד לביצוע הרכישה – אישור סופי של ההזמנה והרכישה יינתן אך ורק לאחר בירור ווידוא המצאות הפריט הנרכש במלאי החברה ובדיקה כי אין הגבלה על אספקתו בזמן וזאת בדרך כלל בזמן שלא יעלה על 24 שעות למעט ימי מנוחה, שבת וחג – רק אז יינתן אישור סופי אשר ישלח ללקוח בצירוף חשבונית הקנייה בצירוף פרטי ההזמנה.
  הזמנה ורכישה יושלמו ויועברו לטיפול מחלקת ההזמנות והמשלוחים רק לאחר קבלת אישור זה.
 8. במקרה בו לא נתקבל אישור ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן על כל הודעה מתאימה ע"י מערכת האתר, כאשר לא נתקבל אישור במועד מחברת האשראי לא יהיה כל תוקף לעסקה ולהזמנה, אותה הזמנה ואותה עסקה יחשבו בטלות ומבוטלות.
 9. במקרה בו לקוח מבקש לרכוש מוצר ו/או שירות המוצעים בהנחה, במבצע או במכירה מיוחדת ולא הושלמה העסקה בגלל בעיה בהשלמת תהליך העסקה אין אתר hiking מתחייב להמשיך ולמכור את המוצר בתנאי המכירה המוקדמים במקרה שהמבצע ו/או ההנחה ו/או המכירה המיוחדת איבדו את תוקפם.
  במקרה בו הלקוח ישוב ויבצע את ההזמנה המחיר ותנאי הרכישה יהיו בהתאם לתקנון ולמחיר באתר בזמן ביצוע הרכישה המחודשת.
 10. חשוב להבהיר ולהדגיש כי הזמנה ורכישה תחשבנה למושלמות רק לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי ולאחר קבלת אישור הרכישה והקבלה מאתר hiking,
  אתר hiking אינו מחויב כלפי הלקוח ומי מטעמו כל עוד לא התקבלו אישורים אלו.
 11. כל ההזמנות שאושרו ע"י חברות האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס "הזמנה חדשה".
 12. אישור התשלום ע"י מערכת הסליקה של חברות האשראי ורישום ההזמנה במאגר אתר hiking יהוו ראיה לביצוע ונכונות פעולת הרכישה.
 13. אישור התשלום וקבלה על הרכישה ישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני שהוקלדה ע"י מבצע הרכישה באתר hiking בעת ביצוע ההזמנה והרכישה.
 14. חיוב הרוכש יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיוצע ע"י אתר hiking כדוגמת מערכות תשלום חיצוניות כגון paypal.
 15. הלקוח מצהיר בעת ביצוע ההזמנה והרכישה כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת ומערכת אבטחה הנהוגה ומקובלת באתרי מסחר וסחר מקוונים כדוגמת אתר hiking, אתר hiking רשאי לשנות, להוסיף ולעדכן את מדיניות אבטחת האתר וזאת במטרה להגן על עצמו ועל הרוכשים באתר.
 16. הרשמה לאתר hiking  וכן רכישה באתר hiking מהווים אישור המשתמש ו/או מבצע הפעולה להיכלל ברשימת התפוצה לדיוור ישיר מאתר hiking, אלא אם כן בחר וסימן מבצע הרכישה במהלך הרכישה כי הוא אינו מעוניין בהשתייכות לרשימה זו.
 17. חבר ברשימת התפוצה יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל רגע שיבחר באמצעות פניה בדוא"ל לשירות הלקוחות של אתר hiking בכתובת  service@hiking.co.il
  מנהלי האתר יעשו ככל הנדרש להסירו מרשימת התפוצה במהירות האפשרית ובהתאם לשעות העבודה ולימי חג, שבתון ומנוחה.

מי זכאי לבצע פעולות הזמנה ורכישה?

 1. זכאי לבצע הזמנות ורכישות באתר כל אדם מעל לגיל 18 הכשיר לבצע פעולות הזמנה ו/או רכישה של מוצרים המוצעים באתר hiking ושאין מניעה חוקית, משפטית זמנית או קבועה ממנו לבצע רכישות מסוג זה, על מבצע הרכישה בנוסף לענות לכל שאר הדרישות, ההגבלות והסייגים המופיעים בתקנון זה.
 2. על המשתמש להיות כשיר בביצוע פעולות משפטיות מחייבות, במקרה בו הרוכש ו/או מבצע ההזמנה הנו קטין מתחת לגיל 18 מיום ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות מסיבה כזו או אחרת ללא אישור אפוטרופוס ו/או גורם משפטי אחר ומוסמך – פעולת ההזמנה ו/או הרכישה לא חייב את אתר hiking וזה זכאי לבטלה.
 3. תנאי מוקדם נוסף לביצוע הזמנה ו/או רכישה באתר hiking היא שהמשתמש הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או בעל מעמד זמני וחוקי ו/או תייר השוהה בארץ כדין ו/או תאגיד או חברה המאוגדים ורשומים בישראל כדין.
 4. רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר hiking תתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל ע"י חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
  רכישה בכרטיס אשראי תבוצע אך ורק ע"י בעל כרטיס האשראי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.
 5. על מנת להשלים ולבצע הזמנה ו/או רכישה באתר hiking על המשתמש להחזיק בתא דואר אלקטרוני פעיל הפועל ברשת האינטרנט בישראל ועליו להחזיק בגישה לדואר אלקטרוני זה.
 6. במקרה בו לא נתקבל אישור חברת האשראי לביצוע העסקה והרכישה רכישה זו תהיה בטלה ומבוטלת ולא יהיה כל תוקף לרכישה ע"י הרוכש ומי מטעמו.
 7. בנוסף לכל האמור לעיל – אתר hiking רשאי למנוע מלקוח ו/או ממשתמש באתר לבצע הזמנה ו/או רכישה באתר באחד או יותר מהמקרים הבאים:
  – המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון באופן מלא או חלקי.
  – המשתמש מסר לאתר hiking פרטים כוזבים, שגויים ו/או לא מדויקים בעת ההרשמה,     הרכישה וההזמנה.
  – המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עובר על הוראות הדין החוק ו/או התקנון.
  – המשתמש ביצע מעשה או ניסיון למעשה שיש בהם כדי לפגוע באתר hiking, באתר החברה ו/או באחד ממתקניה וכן בפעילות התקינה שלהם ו/או בכל אחד מאנשיה ומי מטעמם.
  – המשתמש ביקש לרכוש מוצר במטרה למכור אותו לצד ג' ו/או לסחור בו ללא אישור מפורש ומראש מאתר hiking.
  – המשתמש רוכש מוצר ומתכוון להשתמש בו באופן מלא או חלקי בדרך העלולה לפגוע באתר hiking, בעצמו או באחר ו/או בכל דרך המנוגדת לחוק.
 8. בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה אתר hiking שומר לעצמו את הזכות להתנות את אספקת המוצר ללקוח רק לאחר והאחרון הזדהה בפני אנשי החברה או מי מטעמם באמצעות תעודה מתאימה ובאמצעות חתימה על החשבונית ו/או שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר או כתנאי טרם אספקתו.
 9. אתר hiking שומר על טוהר המידות ועל החוקים הנהוגים בישראל, הגשת פרטים כוזבים ושימוש שלא כחוק באמצעי תשלום וכרטיסי אשראי הנם עבירה פלילית והעושה כן העובר על החוק צפוי לעמוד בפני הליכים משפטיים אזרחיים ופליליים.

מוצרים המוצעים להזמנה ולרכישה באתר hiking

 1. אתר hiking מציע באתר רכישת מגוון גדול של מוצרים, הרכישה נעשית בדרך בטוחה ומהירה ובמחירים אטרקטיביים.
 2. אתר hiking רשאי לשנות את מגוון המוצרים המופיעים באתר לרבות הסרת מוצרים והוספת מוצרים חדשים המוצעים למכירה וזאת ללא הודעה מוקדמת.
  לאתר hiking  שמורה הזכות לשנות גם את כמויות המכירה ליחידה לרבות משקל ונפח, לקבוע את כמויות המוצרים שיוצעו למכירה ולשנות את מחירי המוצרים והשירותים השונים.
  שינוי מגוון המוצרים, מחירם וכמויות המכירה נעשה לעתים בעקבות שינויים שמקורם ביבואן וביצרן המוצר וללא שליטת אתר hiking.
 3. אתר hiking מקפיד על עדכון מלאי המוצרים וזמינותם במלאי, אולם יתכנו מקרים בהם לא נוכל לעדכן את המלאי בזמן ובאופן מידי בשל בעיות תקשורת ו/או מקרים בהם תתבצע הזמנה לאותו המוצר ממספר לקוחות בו זמנית.
  המלאי יעודכן בזמן סביר ובכל מקרה יקבל הרוכש הודעה על כך ואתר hiking  יפעל לעשות ככל שביכולתו על מנת להשלים את המלאי.
 4. האחריות הבלעדית למוצרים הנרכשים באתר hiking לרבות איכותם, טיבם, עמידותם, תקינותם והתאמתם חלה אך ורק על יבואני ויצרני המוצרים ("בעל האחריות") ולא על אתר hiking, עובדיו ומי מטעמו.
  כך גם לגבי שירותים המשווקים דרך אתר החברה.
 5. כל לקוח המבצע פעולת הזמנה ו/או רכישה באתר hiking מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אתר hiking ו/או מי מטעמו וכן נגד מפעילי ועובדי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.
 6. מוצרים להם תעודת אחריות מטעם היצרן ו/או בעל האחריות – תעודה זו תימסר ללקוח במעמד מסירת המוצר ו/או התקנתו.
  רוכש המעוניין לעיין בתעודת האחריות בטרם ביצוע הרכישה יוכל לעשות זאת ע"י פנייה למפעילי האתר בדוא"ל.
 7. מוצרים הנרכשים באתר hiking יסופקו ללקוח ע"י שירותי ההובלה של החברה ו/או ע"י גורם שלישי.
  במקרה בו יהיו עיכובים באספקת מוצר המסופק ע"י אותו צד שלישי אתר hiking יהיה פטור מהאחריות בגין העיכובים וכן מנזקים אם יהיו כתוצאה מאותם עיכובים ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד אתר hiking, עובדיו ומי מטעמו ו/או נגד מפעילי האתר ומי מטעמם. טענות ותלונות אלו תופנינה כנגד הצד השלישי.
  אתר hiking יעשה ככל שביכולתו לסייע ללקוח לקבל את מוצרו בזמן, במועד ובמקום בו ביקש הלקוח.
 8. כל מוצר ו/או שירות המוצעים לרכישה באתר hiking ילוו בנתונים הבאים לפחות:
  – מחיר המוצר ותנאי התשלום
  – שם המוצר
  – מפרט כללי של המוצר הכולל נתונים כללים שיסופקו ע"י יצרן המוצר
  – מחיר ההובלה – זה יקבע בהתאם לסוג המוצר, לכמות, למשקל ולאזורי ההובלה והחלוקה.
 9. אתר hiking מספק ושולח מוצרים לכל רחבי הארץ ללא הגבלה ובהתאם למגבלות ההובלה והתנועה ביעד האספקה.
  על המזמין והרוכש לוודא גישה חופשית למוביל לרבות מחסומים, דרכי גישה חסומות ו/או מוגבלות, הגבלות של שירותי הביטחון וחוקי עזר עירוניים המגבילים את התנועה במקומות ובזמנים מסוימים.
  במקרה בו תחול הגבלה עליה נמנע המזמין מלדווח למוביל תהיה האחריות על כך בידי המזמין בלבד ובמקרה בו יידרש המוביל של החברה ו/או מוביל מצד שלישי לספק הובלה נוספת – הובלה זו תהיה באחריות המזמין והוא יישא בעלויות ההובלה ועלויות נלוות לרבות פחת במוצרים, אגרות וכדומה.

אופן ביצוע פעולת רכישה באתר hiking

 1. הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר hiking
 2. אתר hiking ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת רכישה והזמנה הנובעת מהקלדה שגויה, הכנסת פרטים שגויים או פרטים אחרים ולא מדויקים למערכת ההזמנות ע"י הרוכש ו/או מי מטעמו.
  במקרה בו יזהו מפעילי האתר מידע שיש לגביו חשש כי הוא שגוי ו/או לא תואם את צרכי הלקוח ואת המקובל – מידע זה יתוקן ע"י מפעילי האתר לאחר פניה ללקוח.
 3. אספקת המוצר תעשה לכתובת שתוכנס לאתר ע"י מבצע הרכישה ולכתובת זו בלבד.
  במקרה בו כתובת הרוכש שונה מכתובת האספקה על הרוכש לציין זאת בעת ההזמנה.
 4. פרטי הרוכש וכן פרטי פעולת הרכישה ישמשו לשימושים פנימיים בלבד באתר hiking ולא יעשה בהם כל שימוש אחר, מידע זה לא יועבר לכל גורם אחר למעט העברת פרטים לחברת האשראי ו/או חברת אמצעי התשלום האחר לשם קבלת אישור והשלמת העסקה ו/או לחברות הובלה ו/או התקנה לרבות המוביל והמתקין וזאת על מנת להעביר מידע הקשור ביעד הלקוח, במועד ההובלה וההתקנה ושירותים נוספים המלווים לרכישת המוצר ו/או השירות.
  הרוכש מסכים כי אתר hiking ישמור את פרטיו במערכת הנתונים של החברה לצרכים אלו וכן למעקב וניתוח נתוני מערכת.
 5. המערכת הממוחשבת של אתר אתר hiking מנהלת רישום לגבי כל פעולות הרכישה וההזמנה המבוצעות באתר, רישומים אלו יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקאות רכישה והזמנות באתר hiking.

ביטול עסקת רכישה

 1. זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב למשרדי אתר hiking בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 2. המוצרים הנמכרים באתר hiking מסופקים ישירות לכתובת הלקוח, לקוח אשר רכש מוצר ומבקש לבטל את העסקה יודיע על כך לאתר hiking על ביטול העסקה לא יאוחר מ 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה,
  לקוח אשר לא יודיע על כך במועד הקבוע לאמור יחויב בעלות המשלוח.
 3. בכל מקרה בו מבקש רוכש לבטל את העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה, נזק או קלקול מכל מין וסוג שהוא, המוצר ישלח חזרה למען שיקבע ע"י אתר hiking, המשלוח ו/או חברת השילוח יעשו ע"י חברת בית והרוכש יישא בכל הוצאות השילוח.
 4. הרוכש המבקש לבטל עסקה לא יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו וללא תיאום עם אתר hiking
 5. תוצאות ביטול עסקה יהיו בהתאם לחוק להגנת הצרכן והוראות סעיף 14 ה'.
 6. ככלל, יובהר כי אין החזר כספי על מוצר שהוחזר כשאריזתו הושחתה ו/או נפגמה וכן על מוצר שנשבר, התקלקל, נפגם ו/או מוצר שנעשה בו שימוש.
  אין החלפה ו/או החזרה של מוצר שנחתך, יוצר ו/או הותאם לפי מידה מיוחדת, בהזמנה מיוחדת ו/או בצבע מיוחד וכל מוצר שלא ניתן למכור ו/או לשווק אותו בשנית לאחר החזרתו.
 7. בהתאם לחוק להגנת הצרכן, אתר hiking רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם במידה והצרכן מבקש לבטל את העסקה.
  דמי ביטול אלו יבואו בנוסף לעלות ההובלה ו/או החזרת המוצר.
 8. בכל מקרה של החזרת מוצר ואו ביטול עסקה יישא הרוכש בהוצאות הובלת המוצר לכתובתו באם הגיע אליו המוצר.
  במקרה זה יישא הרוכש בעלויות ההובלה לשני הכיוונים – אל האתר וממנו בחזרה.
 9. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה והחזרת מוצר אתר hiking רשאי לתבוע את נזקיו הכוללים פגיעה או הפחתת ערך המוצר המוחזר אם יהיו כאלו כתוצר ישיר לביטול העסקה מהרוכש.
 10. ביטול ו/או בקשה לביטול עסקה שלא על פי התנאים המפורטים בתקנון זה יהיו ללא כל תוקף ולא יתקבלו.

תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין שירות ו/או מוצר שרכש באתר hiking ישולמו באמצעות כרטיס אשראי באופן מידי ובעת ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר המתאפשרת בתשלומים בהתאם לתנאי התשלום המפורטים באתר, יחויב הרוכש באמצעות כרטיס אשראי בדרך של חיוב אחת לחודש לפי מספר התשלומים שיקבע ובכפוף לאישור חברת האשראי, במקרה זה סך החיובים החודשיים יכיל את עלות המוצר, השירות, העלויות הנלוות והריביות הנדרשות לחלוקת התשלומים.
 3. כל המוצרים המופיעים, נמכרים ומוצגים באתר hiking כוללים מע"מ ואינם כוללים הוצאות הובלה, פריקה, התקנה ותוספות אחרות הנדרשות לשימוש במוצר.
  הוצאת אלו יחולו על הרוכש.
 4. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר אתר hiking הנו תשלום מאובטח, נתוני ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת האתר לאחר הרכישה.
  אתר hiking לא יעשה כל שימוש בפרטי כרטיס האשראי ולא יעביר אותו לגורם נוסף למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לצורך תשלום וסליקה.

שירות ואחריות

 1. המוצרים הנמכרים ומוצעים לרכישה באתר אתר hiking הינם חדשים באריזותיהם המקוריות ולא נעשה בהם כל שימוש וחלים לגביהם כללי השירות והאחריות הרגילים לגבי אותו מוצר ומאותו הסוג.
  במקרה בו ישווק או יוצע למכירה מוצר משומש, מוצר שנעשה בו שימוש חוזר ו/או מוצר עם פגם כזה או אחר עובדה זו תצוין בפרטי המוצר ותכלול את מהות או סוג הפגם.
 2. האחריות לטיב ולפעולתם התקינה של המוצרים הנמכרים באתר hiking חלה על יצרן ו/או יבואן המוצר ו/או על החתומים על תעודת האחריות של אותו המוצר באם קיימת תעודת אחריות.

הובלת ואספקת המוצרים

 1. אתר hiking ידאג לספק כל מוצר הנרכש באתר החברה לכתובת בישראל שהוקלדה בעת ביצוע הרכישה, זמני האספקה יהיו עד 14 ימי עסקים מיום התשלום על המוצר וזאת בכפוף למלאי זמין של המוצר ו/או השירות אלא אם כן נכתב אחרת באתר ובזמן הרכישה.
  במקרים בהם המוצר אינו קיים במלאי ואינו זמין במועד התשלום יקבל על כך הרוכש הודעה הכוללת את זמני האספה המשוערים ובהתאם למידע שיפורסם או יתקבל ע"י יצרן ו/או יבואן המוצר.
 2. אתר hiking מתחייב לספק אך ורק מוצרים ושירותים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל ע"י מנהלי האתר.
 3. אתר hiking לא יהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת מוצר ו/או אי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת אתר hiking לרבות שביתות, השבתות, מצב או אירועים בטחונים וכיוצ"ב.
 4. רכישת מוצרים שיש להובילם לאזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית – במקרה זה אתר hiking יעשה ככל יכולתו להוביל את המוצר ליעד המבוקש, במקרה בו מובילי המוצר יחסמו או תוגבל תנועתם אתר hiking  יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוח במקום סמוך ככל הניתן ובתיאום מראש עם הרוכש.
 5. דמי ההובלה המפורטים באתר hiking כוללים את עלות ההובלה בלבד.
 6. זמני אספקת מוצרים ושירותים הנרכשים באתר hiking כוללים רק את חישובם של ימי עסקים – ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון שיקבעו בחוק.
 7. בעת אספקת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי רשאי אתר hiking לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי במועד ובמקום אספקת המוצר על מנת שזה יציג את כרטיס האשראי שבבעלותו ובאמצעותו נרכש המוצר וכן תעודת זהות של בעל הכרטיס על מנת שיהיה ניתן לזהותו וכן לדרוש את חתימתו על ספח האשראי.
  כל אלו יהוו תנאי לאספקת המוצר ומסירתו.
 8. אתר hiking שומר לעצמו את הזכות לשנות את דמי הטיפול וההובלה של המוצרים השונים בהתאם לעלויות ההובלה בעת ביצוע ההזמנה.
  עלות ההובלה, האריזה והמשלוח הסופיים יקבעו בעת ביצוע ההזמנה והתשלום.
 9. עלויות אריזה, משלוח והובלה עשויות להיות שונות למוצרים שונים ולכמויות שונות והן נובעות מעלויות ההובלה שעשויות להשתנות בהתאם לגודל ומשקל המוצר שנרכש ומרחק ההובלה.

תנאים וכללים נוספים

 1. אתר hiking שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה לרבות להוסיף, להחסיר ו/או לשנות בו סעיפים, תנאים וכללים.
  במקרה של שינוי בתקנון יפורסם התקנון העדכני באתר hiking ויהיה תקף מרגע פרסומו.
 2. מידע והמלצות הניתנים באתר לרבות המלצות על שימוש במוצר כזה או אחר כפתרון לבעיה ו/או המלצה ליישום ו/או אופן השימוש במוצר הנמכר באתר הינו מידע כללי בלבד, על הלקוח ו/או הרוכש לוודא כי החומר, המוצר ו/או השירות שבחרו ורכשו מתאימים לשימוש אותו הלקוח מבקש לעשות והרוכש מוותר על כל תביעה ו/או תלונה כלפי אתר hiking הנוגעים למידע המפורט באתר.
 3. מידע לגבי המוצרים המופיעים באתר נמסר ע"י יצרני ויבואני אותם מוצרים ו/או נלקח מאתר האינטרנט, מפרסומים ומקטלוגים שיווקיים ומקצועיים של היבואנים ו/או היצרנים של המוצרים.
  אתר hiking לא יישא בכל אחריות לכל אי התאמה, הטעיה, חוסר, טעות או מצג שווא במידע שנתקבל מהיצרן ו/או היבואן.
 4. תמונות המוצגות באתר לרבות תמונות מוצרים הינן להמחשה בלבד, יתכן ויהיו הבדלים במראה, בצורה או בצבע ביון המוצרים לתמונותיהם, למשתמש באתר ולרוכש המוצרים לא תהיה כל תלונה ו/או תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 5. במידה ויהיו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אתר hiking ושיעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים חלקים מהם ו/או את אספקתם או שיעכבו ו/או ישפיעו וישבשו את אופן או מועד האספקה בין אם לפני ביצוע ההזמנה או לאחר ביצוע ההזמנה וזאת באופן שעלול לפגוע בלקוח – במקרה זה יהיה רשאי אתר hiking לבטל את העסקה ולזכות את הלקוח בסכום ששולם.
  אתר hiking יעשה ככל שביכולתו על מנת למצוא ללקוח ולרוכש מוצר חליפי במועד קרוב ככל הניתן ובעלות קרובה ככל הניתן לעלות המוצר המקורי.
  ביטול העסקה במקרה זה מטרתה תהיה להגן על הלקוח ולמנוע פגיעה בו.
 6. במידה ונתגלתה ו/או חלה טעות ברורה וחריגה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לגביו, בתמונתו, במפרט היישום או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה רשאי אתרhiking  לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 7. במידה ויתברר לאתר hiking ומי מטעמו כי הוא אינו יכול לספק מוצר ו/או שירות ללקוח בזמן הנדרש ו/או במקום המבוקש ולפגוע בשירות ללקוח וזאת באמצעים הרגילים העומדים לרשותו יהיה רשאי אתר hiking לבטל את עסקת הרכישה בכל עת ומועד בטרם אספקת המוצר.
 8. במקרה בו בוטלה עסקה כאמור בסעיף 85 ישיב אתר hiking לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי של הלקוח לפי עניין והחלטת החברה והרוכש ו/או מבקש לרכוש המוצר לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול עסקת הרכישה.
 9. כל המידע המוצג באתר אתר hiking לרבות מפרטי מוצר, מפרטים טכניים, גרפיקות, עיצובים, סמלים, אייקונים, טקסטים, ביאורים, תמונות, סרטונים סימני לוגו וכיוצ"ב הנם בבעלות בלעדית של אתר hiking ו/או מי מטעמו.
  אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים אלה ללא קבלת אישור אתר hiking בכתב ומראש בטרם ביצוע השימוש בהם.
 10. בכל מחלוקת שעניינה עסקת רכישה, שירות או כל הקשור לאתר אתר hiking תהה לבית המשפט רחובות סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 11. מוצרים רבים המוצגים ונמכרים באתר hiking נדרשים להתאמה לשימוש ויישום ע"י איש מקצוע בתחום.
  אין באופן הצגת המוצגים לרבות נתוניהם ומבצעים החלים עליהם משום הבעת דעה לגבי אופן טיבם והתאמתם לצרכי הלקוח.
  ללקוח, לרוכש ומי מטעמם האחריות המלאה והבלעדית בבחירת המוצר המתאים לצרכיהם ושימושיהם.
  אתר hiking יעשה ככל שביכולתו למצוא ללקוח את המוצר המתאים ולספק עבורו את הכמויות המתאימות בהתאם לצרכיו אולם בכל מקרה האחריות לבחירת מוצר כזה או אחר תחול על הלקוח בלבד.
 12. יובהר כי רישומי המחשב של אתר hiking בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 13. כל ההודעות שנמסרו ו/או ימסרו ללקוחות הרוכשים באתר יועברו לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שעודכנה ע"י הרוכש בעת ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה.
  הודעה שנשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה ע"י הלקוח ומי מטעמו תיחשב כאילו הגיע ליעדה ולידי הרוכש בתוך שבוע ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 14. למשתמש באתר לא תהיה כל תביעה ו/או תלונה על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע בו ולכל פגיעה שעלולה לכאורה לנבוע מתקלה מסוג זה.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. אתר hiking  עושה ככל הניתן שימוש בכל האמצעים המקובלים על מנת להגן על פרטיות לקוחותיו.
 2. לא יועבר מידע רגיש הנוגע ללקוחות אתר hiking לרכישותיהם ולחשבונותיהם לידי כל צד שלישי וכן אתר hiking לא יאגור מידע על אמצעי התשלום השונים כגון מספר כרטיס אשראי, פרטי חשבון בנק למעט שימוש במידע להעברתו בדרך מאובטחת לצורך סליקה לחברת האשראי.
  מידע זה לא נאגר במחשבי אתר hiking  או מאגר אחר לאחר השימוש והסליקה.
 3. אתר hiking לא יעשה כל שימוש בפרטי הלקוח לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלו ללא הסכמתו למעט משלוח חשבונית הקניה והודעות חשובות הקשורות לרכישה שבוצעה.
 4. אתר hiking מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות החוק להגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ותיקון מס' 40 לחוק התקשורת (חוק בזק ושירותים) התשמ"ב – 1982.
 5. אתר hiking  רשאי לאסוף ולאגור מידע הנובע מהשימוש באתר לצורך שיפור חוויית השירות, השימוש והרכישה לרבות קבצי "קוקיז" ופיקסלים וזאת לפי שיקולו הבלעדי והמוחלט וללא הסכמה מראש מהלקוח ולגולש ולמשתמש באתר לא תהיה כל תלונה ותביעה על כך.
 6. משתמשי וגולשי אתר hiking אינם מחויבים למסור כל פרט אישי לרבות פרטים דמוגרפיים, אמצעי תשלום ופרטים אישיים אחרים למעט מקרים בו יחליטו לבצע הזמנה ו/או רכישה באתר.

שירות לקוחות ופניות

 1. בכל שאלה, הבהרה ובעיה הנוגעות בתהליך הרכישה ובחוויית הגלישה באתר אתר hiking וכן שאלות על מוצרים ו/או שירותים המוצעים ומוצגים באתר החברה לרבות שימוש במוצר, התאמתו, הפעלתו, כמויות אריזה ומכירה, עלויות קניה והובלה וכדומה ניתן לפנות לאתר בית דרך מיקוד "צור קשר" המיועד לכך באתר.
  נציגי החברה יעשו ככל שביכולתם על מנת לספק את המידע בזמן המהיר ביותר ובהתאם לשעות הפעילות וזמינות המידע.

הצהרת נגישות האתר

החברה משקיע משאבים רבים להנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלויות בכדי לתת שירות מיטבי לכלל לקוחות המשרד.

רמת הנגישות

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר נבנה והותאם לדפדפני Chrome ,FireFox ו – EDGE העדכניים ביותר וכן לתצוגה בטלפונים ניידים חכמים מסוג IPHONE ואנדרואיד בגרסאות העדכניות ביותר.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

אחראי נגישות

בחברה קיים אחראי נגישות לאתר אליו ניתן לפנות בכל שאלה או הצעה לשיפור הנגישות ונשמח לעמוד לשירותכם בצורה מהירה ויעילה.

לפניות לאחראי נגישות האתר:  info@hiking.co.il , 0505560544

הצהרת הנגישות עודכנה ביוני 2024.